The Finnish Thai Association : สมาคมฟินน์-ไทยสายสัมพันธ์ ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ (ค.ศ. 2002) จุดมุ่งหมายของสมาคมคือ เผยแพร่วัฒนธรรมไทย เป็นศูนย์กลางประสานการดำเนินงานของสมาคมวัฒนธรรมไทยในประเทศฟินแลนด์และในประเทศไทยที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมตลอดจนผู้สนใจกิจกรรมวัฒนธรรม ในอันที่จะร่วมมือดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประเทศไทย

นอกจากนี้เราพร้อมที่จะตอบข้อสงสัยเรื่องชีวิตในต่างแดน, คำถามเรื่องกฏหมายทั่วไป, การศึกษา และ ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับคนไทย รวมทั้งหนังสือคู่มือสำหรับคนไทยที่มาใช้ชีวิตในประเทศฟินแลนด์ตั่งแต่เริ่มต้น

คุณสามารถคุยกับเราเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณและเราจะให้คำแนะนำในการติดต่อ

ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาของคุณ

กิจกรรมของสมาคมฟินน์-ไทยสายสัมพันธ์

พ.ศ. ๒๕๕๓
ค.ศ. 2010
จัดการบรรยายการปรับตัวเข้าสู่สังคมฟินแลนด์, อบรมการทำอาหารไทย,
อบรมภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
ค.ศ. 2009
ร่วมโครงการกับศูนย์ข้อมูลปฎิบัติการช่วยเหลือโมนิกา เพื่อให้ข้อมูลสำหรับคนไทยที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมของประเทศฟินแลนด์ ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทยของประเทศฟินแลนด์ และ กลุ่มยูโรเปี้ยนยูเนี่ยน
พ.ศ. ๒๕๕๑
ค.ศ. 2008
ร่วมโครงการกับศูนย์ข้อมูลปฎิบัติการช่วยเหลือโมนิกา เพื่อให้ข้อมูลสำหรับคนไทยที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมของประเทศฟินแลนด์ ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทยของประเทศฟินแลนด์ และ กลุ่มยูโรเปี้ยนยูเนี่ยน
พ.ศ. ๒๕๕๐
ค.ศ. 2007
กิจกรรมร่วมกับสมาคมบุตรบุญธรรมไทย, เทศกาลอเมสซิ่งเอเชีย, กิจกรรมงานสงกรานต์
พ.ศ. ๒๕๔๙
ค.ศ. 2006
กิจกรรมงานอเมสซิ่งเอเชีย, อบรมการทำอาหารไทย,
พ.ศ. ๒๕๔๘
ค.ศ. 2005
กิจกรรมงานสงกรานต์
พ.ศ. ๒๕๔๗
ค.ศ. 2004
กิจกรรมงานลอยกระทง, เทศกาลอาหารไทย
พ.ศ. ๒๕๔๖
ค.ศ. 2003
กิจกรรมงานสงกรานต์, เทศกาลอาหารไทย, กิจกรรมงานลอยกระทง, เทศกาลอาหารเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
พ.ศ. ๒๕๔๕
ค.ศ. 2002
เทศกาลศิลปวัฒนธรรมไทย, อบรมภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

บริการของรัฐและเอกชนในประเทศฟินแลนด์

หน่วยงานสำคัญ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ การให้บริการ
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮสซิงกิ Eteläesplandi 22 C (3rd Floor) 00130 Helsinki email : info@thaiembassy.fi http://www.thaiembassy.fi/ 09 612 2640 (13:00 – 16:30) บริการด้านวีซ่าและกงสุล เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 09:00 – 12:00 น. เรื่องอื่นๆ เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 09:00 – 12:00 และ 13:00- 16:30 น.
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 112 112 บริการ 24 ชั่วโมง ไม่เสียค่าโทรศัพท์ แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย เจ้าหน้าที่ตำรวจ รถพยาบาล หรือรถดับเพลิง
ศูนย์ล่ามและแปล ในเขตกรุงเฮลซิงกิ ดูสมุดโทรศัพท์ ในกรุงเฮลซิงกิ ติดต่อ Lehdokkitie 2 B, 01300 Vantaa email : tulkkikeskus@vantaa.fi http://www.sktl.net/ 09 839 20040 สำหรับกรุงเฮสซิงกิ ให้บริการด้านล่ามและการแปล
สำนักงานตรวคนเข้าเมือง (Maahanmuuttovirasto) ในเขตที่ท่านพำนักอยู่ ดูสมุดโทรศัพท์ ในกรุงเฮลซิงกิ ติดต่อ Lautatarhankatu 10, 00581 Helsinki email : maahanmuuttovirasto@migri.fi http://www.uvi.fi/ 071873 3400 สำหรับกรุงเฮสซิงกิ ให้บริการและคำแนะนำ เกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมือง เช่น ใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก การโอนสัญชาติ
สำนักทะเบียนราษฎร์ (Maistraatti) ในเขตที่ท่านพำนักอยู่ ดูสมุดโทรศัพท์ ในกรุงเฮลซิงกิ ติดต่อ Albertinkatu 2 (PL 309), 00181 Helsinki email : info.helsinki@maistraatti.fi http://www.maistraatti.fi/ 07187 30191 สำหรับกรุงเฮสซิงกิ ให้บริการด้านทะเบียนราษฎร์ การรับรองเอกสารและจัดพิธีสมรส
สำนักงานแรงงาน (Työvoimatoimisto) ในเขตที่ท่านพำนักอยู่ ดูสมุดโทรศัพท์ http://www.mol.fi/ 010 194 100 และ 010 604 0100 สำหรับสำนักงานใหญ่ ให้ความช่วยเหลือ ในการจัดหางาน พัฒนาภาษาและความรู้ความถนัดในการทำงาน
สำนักงานสวัสดิการสังคม (KELA) ในเขตที่ท่านพำนักอยู่ ดูสมุดโทรศัพท์ http://www.kela.fi/ 020 634 11 สำหรับสำนักงานใหญ่ ให้บริการด้านสวัสดิการสังคม
สำนักงานสังคมสงเคราะห์ (Sosiaaliasema) ดูสมุดโทรศัพท์ ในกรุงเฮลซิงกิ ติดต่อ Toinen linja 4 A, 00530 Helsinki http://www.hel.fi/wps/portal/Sosiaalivirasto/ 09 310 4011 สำหรับกรุงเฮสซิงกิ ให้บริการด้านสวัสดิการเพิ่มเติม เช่น เงินช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย การดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีปัญหาสุขภาพ
สำนักงานสรรพากร ในเขตที่ท่านพำนักอยู่ ดูสมุดโทรศัพท์ ในกรุงเฮลซิงกิ ติดต่อ Ratapihantie 9 (P.O. Box 1) 00052 Helsinki http://www.vero.fi/ 09 731 120 ให้บริการด้านภาษี สำหรับกรุงเฮสซิงกิ
ศูนย์อนามัย ในเขตที่ท่านพำนักอยู่ ดูสมุดโทรศัพท์ http://www.hel2.fi/terveyskeskus 09 100 23 สำหรับกรุงเฮสซิงกิ 24 ชั่วโมง ให้บริการด้านสุขภาพอนามัย
สำนักงานที่ปรึกษาด้านกฎหมายในเขตที่พำนักอยู่ 09 731 2382 สำหรับกรุงเฮสซิงกิ ให้ความช่วยเหลือและแนะนำ ด้านกฎหมาย และจัดหาทนายในคดีทั่วไป
สำนักงานให้คำปรึกษาในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับคดีอาญา (Rikosuhripäivystys) ดูสมุดโทรศัพท์ http://www.rikosuhripaivystys.fi/ 020 316 116 ให้ความช่วยเหลือและแนะนำ ด้านกฎหมาย และจัดหาทนายในคดีอาญา
บ้านพักฉุกเฉิน (Pääkaupungin turvakoti) Steniuksentie 20 00320 Helsinki 09 477 7180 สำหรับกรุงเฮสซิงกิ ให้ความช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจ
ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ สตรีนานาชาติ (Monikanaiset liitto) Kinaporinkatu 2 A 8 00500 Helsinki http://www.monikanaiset.fi/ 09 694 3485 ให้คำแนะนำทั่วไปแก่สตรีต่างชาติ และให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจ
ศูนย์ให้คำปรึกษากรณีฉุกเฉิน - The SOS Center (Mielenterveysseura) Maistraatinportti 4 A (4th floor), 00240 Helsinki email: sos-keskus@ mielenterveysseura.fi http://www.mielenterveysseura.fi/ 09 413 50501 ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤติต่างๆ
สำนักงานผู้ตรวจการ ด้านความเสมอภาค (Tasa-arvovaltuutettu) Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki email: kirjaamo.stm@stm.fi http://www.tasa-arvo.fi/ 09 160 73248 สำหรับกรุงเฮสซิงกิ ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกกดขี่ หรือไม่ได้รับความเท่าเทียม
สำนักงานผู้ตรวจการสำหรับชนกลุ่มน้อย (Vähemmistövaltuutettu) Vuorikatu 20 A, 00100 Helsinki email: ofm@ofm.fi http://www.ofm.fi/ 09 160 43444 ให้ความช่วยเหลือ ชนกลุ่มน้อย
ธนาคารข้อมูลสำหรับ ชาวต่างชาติ http://www.infopankki.fi/ ให้บริการข้อมูลทั่วไปแก่ชาวต่างชาติ ในประเทศฟินแลนด์

Thai Associations in Finland

สมาคมฟินน์ไทยสายสัมพันธ์ (The Finnish Thai Association ry) คุณวณิชศรี ตรีกโกเน็น, Mrs.Vanitsri Tirkkonen www.finthai.net
สมาคมฟินน์ไทย (Finland-Thailand Society) Mr. Jari T. Sivunen www.finlandthailandsociety.com
สมาคมไทย คลุบิ (Thai Klupi ry) Mr. Mika Katajala www.thaiklupi.fi
สมาคมไทยคลับ (Thai Club Finland) Mr. Markku Tuomi www.thaiclub.fi
Thai ry Mr. Tero Takamaa www.thairy.net/forum
สมาคมชาวพุทธ ฟินน์ไทย (The Finnish Thai Buddhist Association ry) คุณประนอม เฮโนเนน, Mrs.Pranom Heinonen www.watbuddharama.net
สมาคมนักเรียนไทยและนักวิชาชีพไทยในฟินแลนด์ (Thai Students and Professionals in Finland) คุณนิตยรักษ์ ชมชื่น, Ms.Nitayaruk Chumchuen www.atspf.org/site/index.php?lang=th
สมาคมวัฒนธรรมไทย (Thai Culture Association) คุณดวงใจ โคใส, Ms.Duangjai Kosai
สมาคมวัดพุทธธรรม (Watt Phutta Tham Finland ry) Mr. Kari Rautio
สมาคมชาวไทยภาคเหนือ (PohThai seura ry) คุณบุญชื่น กอสเกลา, Mrs.Bunchuen Koskela www.pohthai.com
ชุมชนชาวไทยเมืองลับเปนรันต้า (Lappeenrannan Thai ryhmä) นางปิ่นปัญญา ผาจันทร์, Mrs.Pinpunya Phajan
Thai Adoption group Mrs. Ursula Helsky-Lehtola
สมาคมไทยศึกษา (Opi thai kieltä seura ry) Ms.Rachaya Kolehmainen http://www.thaiopetus.com/etu.htm